Selecteer uw taal

Filter op categorie

Portfolio Item
KPONE Project Tema: Installeren van outlet diffuser
In de havenstad Tema, waar we gestationeerd zijn met K&C Diving Ghana, zijn we erin geslaagd een ambitieus project af te werken in opdracht van Groep 5 Ghana

Lees meer ...
Portfolio Item
SBM onderhoud & reparatie leiding
In januari 2018 begon K&C Diving Ghana een SBM onderhouds- en reparatieproject in opdracht van Real Logistics en GMPS Oiltanking.

Lees meer ...
Portfolio Item
Renovatiewerken Vandammesluis Zeebrugge
Begin 2018 begon Jan De Nul aan een spectaculair project dat een volledige renovatie van de Vandammesluis in Zeebrugge inhield. K&C Diving voorziet alle duikassistentie tijdens het gehele project.

Lees meer ...
Portfolio Item
Onderwater storten beton Rotterdam
In opdracht van Franki werkte K&C Diving, in samenwerking met Q-Ceas diving, een echte eye-catcher van een project af in het centrum van Rotterdam.

Lees meer ...
Portfolio Item
Conserveren buispalen kerncentrale Doel
In opdracht van Kerncentrale Doel en met Herbosch-Kiere als contractor, realiseerde K&C Diving ter hoogte van de watervang van de kerncentrales Doel 1 & 2 een omvangrijk coatingproject. De grote getijdewerking op deze locatie in de Schelde had tot gevolg dat dit project onmogelijk kon gerealiseerd worden met traditionele verfproducten en maakte dit project tot een ware uitdaging.

Lees meer ...
Portfolio Item
Herstellen van damwand – combiwal in de haven van Antwperen
Havenbedrijf Antwerpen schakelde na een bodemverzakking in het wegdek K&C Diving in om de kaaimuur te inspecteren en grondig te herstellen. Bij de duikinspectie van de kaaimuur bleek dat een aantal stalen damplanken over een aanzienlijke lengte onderspoeld waren.

Lees meer ...
Portfolio Item
Berging, herstelling en monitoring van baggerleidingen in Ghana
Samen met het Belgische baggerbedrijf Dredging International (DEME) werkte K&C Diving mee aan een omvangrijk baggerproject aan de monding van de rivier Volta, in Ghana. Deze kustlijn ter hoogte van de stad Ada Foah kent enorme erosie.

Lees meer ...
Portfolio Item
Aanbrengen van anodische bescherming op damwanden en combiwallen
Om de levensduur van metaalconstructies en stalen damwanden te vergroten, krijgen deze een anodische bescherming.

Lees meer ...
Portfolio Item
Herstellen van sluisdeur Boudewijnsluis na aanvaring door schip
Door de aanvaring met een schip had deur 4 van de Boudewijnsluis schade opgelopen. K&C Diving kreeg van Havenbedrijf Antwerpen de opdracht een deel van de beplating en de structuur van de sluisdeur te herstellen.

Lees meer ...
Portfolio Item
Plaatsen van droogzetkuipen
Een voorwaarde om doorboringen in kaaimuren of betonnen oevers onder het waterniveau te maken, is een droge omgeving aan de waterkant.

Lees meer ...
Portfolio Item
Bouwen van bekistingsframe
Voor het aanleggen of renoveren van nieuwe of bestaande kaaimuren bouwde K&C Diving grote, verplaatsbare bekistingsframes. Deze constructies werden volledig in het eigen atelier verwezenlijkt.

Lees meer ...
Portfolio Item
Brandwerken onder water
K&C Diving voert bijna dagelijks brandwerken onder water uit, meestal met een thermische lans of “BROCO”, soms met een autogeen brander.

Lees meer ...
Portfolio Item
Opmeten van onderwaterinstallaties, corrosiemetingen, wanddiktemetingen
K&C Diving is gespecialiseerd in onderwateropmetingen van installaties, zoals sluisdeuren en rails. Daarvoor werkt het samen met een gespecialiseerd bedrijf.

Lees meer ...
Portfolio Item
Herstelling en renovatie Kattendijksluis
De Kattendijksluis is een van de oudste sluizen van de haven van Antwerpen. De sluis werd in 1994 uit dienst genomen en zou na volledige renovatie terug in gebruik genomen worden.

Lees meer ...
Portfolio Item
Ontslijken en reinigen van (zee)sluizen en waterbouwkundige constructies
K&C Diving is marktleider in reinigingswerken aan sluizen en andere waterbouwkundige constructies, zowel boven als onder water. Die zijn vaak nodig ter voorbereiding van herstellings- of renovatiewerken, of van onderhoudswerken aan zeesluiscomplexen.

Lees meer ...
Portfolio Item
Duikwerken bij de bouw van de Kieldrechtsluis, de grootste sluis ter wereld
In de loop van 2016 werd de Kieldrechtsluis in gebruik genomen. Met een lengte van 500 meter, een breedte van 68 meter en een diepgang van 17,8 meter is dit vandaag de grootste sluis ter wereld.

Lees meer ...
Portfolio Item
Plaatsen van bitumenmatten op de havenbodem
K&C Diving verleende duikassistentie in de Haven van Antwerpen bij het plaatsen van asfaltmatten langs de kaaimuren in de dokken en de Scheldekaaien. Dergelijke grote bitumenmatten moeten vermijden dat de bodem van de haven uitgespoeld wordt.

Lees meer ...
Portfolio Item
Internationale projecten in West-Afrika
Sinds 2013 is K&C Diving actief in West-Afrika. Wat begon met een kleine interventie in Nigeria groeide al snel uit tot een permanente aanwezigheid in de regio, met vestigingen in Ghana en Togo.

Lees meer ...
Portfolio Item
Reparatiewerken sluisdeur Van Dammesluis
In 2006 waren de rails en de bevestigingen van de rails aan de Van Dammesluis in Zeebrugge aan vervanging toe. Deze rails, noodzakelijk voor het openen en sluiten van de sluisdeuren, waren nog slechts aan één zijde bruikbaar terwijl de andere rail al gedemonteerd was.  

Lees meer ...
Portfolio Item
Storten van onderwaterbeton
K&C Diving heeft uitgebreide ervaring in het storten van onderwaterbeton. Het voerde al projecten uit voor bouwputten, bodembeschermende bitumenmatten en betonvloeren op de bodem.

Lees meer ...
Portfolio Item
Duikassistentie bij de berging van een gezonken spudpaal
K&C Diving verleende duikassistentie bij het bergen van een meer dan 350 ton zware spudpaal van een boorinstallatie voor de kust van Nigeria.

Lees meer ...
Portfolio Item
Bekleden met STOPAQ van aangetaste stalen steunbalken
Het rusthuis Armonea Gravenkasteel in Sint-Amands kampte met wateroverlast in de kelders. Dit tastte de steunbalken van de gebouwen aan. K&C Diving stelde een actieplan op om de stalen steunbalken tegen corrosie en osmose te beschermen.

Lees meer ...
Portfolio Item
STOPAQ anti-corrosie behandeling van draagpijlers van Horton Sphere
In opdracht van Oiltanking Stolthaven Antwerp voerde K&C Diving een volledige corrosiepreventie uit voor 10 draagpijlers van een Horton Sphere. Ook de trappensteun (de voeten van de buispalen van de draaitrap) werd behandeld.

Lees meer ...
Portfolio Item
Bekleden van buispalen van de Vesta Terminal met anti-corrosie coating
In de haven van Antwerpen mocht K&C Diving 6 buispalen aan de Vesta Terminal coaten tegen corrosie en biologische aangroei. K&C DIVING gebruikte het STOPAQ-productengamma Corrosie Preventie voor een volledige corrosiebestrijding boven en onder het wateroppervlak.

Lees meer ...