Selecteer uw taal

De inspecties door ervaren duikers van K&C Diving zorgen voor duidelijkheid onder de waterlijn. De duikers hebben expertise in het inspecteren van onder meer haveninfrastructuur, schepen, waterwegen en civiele onderwaterconstructies.

Duikinspecties

Onze duikers kunnen foto’s of een video-opname maken van de uitgevoerde inspectiewerken. Daarvoor gebruiken ze een hogeresolutiecamera die haarfijn beeldmateriaal oplevert. Bij een video-inspectie kan een opdrachtgever ook live meekijken en communiceren met de duiker.

De resultaten van een inspectie worden voor u samengevat in een helder inspectieverslag met duidelijke conclusies, foto’s, concrete aanbevelingen en eventueel een kostenraming van de nodige reparatiewerken. Bij video-inspecties worden de opnames uiteraard toegevoegd aan het inspectieverslag.

Naast visuele inspecties voert K&C Diving ook verschillende niet-destructieve onderzoeken uit, zoals ultrasone wanddiktemetingen, kernboringen en het nemen van bodemmonsters.
Wenst u dat we klaarheid en duidelijkheid brengen over de toestand van uw infrastructuur onder de waterlijn ? Contacteer ons dan voor een vrijblijvende kostenraming.

Duiker inspectie  Inspecties   Diver inspecting

Consultancy:  advies vanuit expertise

K&C Diving kan het totale projectbeheer van uiteenlopende opdrachten op zich nemen. De consultancy-afdeling kan zowel de engineering  als het projectmanagement organiseren. Aan u om te kiezen of het duikbedrijf alles volledig in handen neemt of u enkel begeleidt.

De duikers van K&C Diving zijn zeer ervaren en technisch onderlegd. Zo verhogen zij de slaagkansen van elk project. Bij het uitvoeren van werken in hyperbare omgevingen gelden specifieke regels en restricties. 

Bij het opstellen van procedures voor operaties onder het wateroppervlak of onder druk, moet men rekening houden met een hele reeks  factoren en parameters. Diepte, tijd, stroming,  zichtbaarheid, temperatuur, ... hebben allemaal een invloed op de uitvoeringswijzen, materiaalkeuzes en veiligheidsmaatregelen.
Elk van de afdelingen beschikt over de nodige knowhow om deskundig advies te verstrekken voor:

  • Coating projecten
  • Bouwkundige projecten
  • Sloopassistentie met pyrotechnisch materiaal
  • Specifieke on-site machining toepassingen boven en onder water
  • Bergingsprojecten
  • Etc.

 
K&C Diving staat voor hoogst gespecialiseerde toepassingen en een gepersonaliseerde aanpak. Wil u beroep doen op die expertise? Contacteer K&C Diving dan voor een vrijblijvend gesprek.  Van zodra de consultancy-afdeling een goed zicht heeft op  de opdracht, maakt ze een kostenraming op maat voor uw specifieke project.

Consulting tekening 3  Consulting tekening 2  Consulting tekening

Kan K&C Diving iets betekenen voor uw project?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een kostenraming.