Selecteer uw taal

K&C Diving is allround inzetbaar voor werkzaamheden aan haven- en waterwegen-infrastructuur. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of constructie. K&C Diving beschikt over de ervaring, deskundigheid en uitrusting om dit soort werken uit te voeren. Elke opdracht wordt met een focus op veiligheid en flexibiliteit uitgevoerd.

  Werken aan de Kieldrechtsluis  Ontschelpen van sluis  K&C diving diensten 7

 In het verleden voerde K&C Diving voor diverse opdrachtgevers al volgende werken uit: 

 • Inspectie en mechanische/hydraulische reiniging van sluizen, gemalen, kademuren, pieren, ligplaatsen, damwanden, steigers en pontons
 • Inspectie, onderhoud en reparatie van sluizen, sluisdeuren en waterkeringen: onder andere ontslijken en herstellen van aanslagen. Maar ook vervangen van sluisdeuren, schoonmaken van nissen, reparaties aan taatsen en drempels, plaatsen van droogzetkuipen en caissons, vervangen van rails.
 • Storten van onderwaterbeton voor het opgieten van bodembeschermende bitumenmatten. Maar ook van betonvloeren om een bedding te verstevigen of putten op te vullen. K&C Diving heeft een zelf ontwikkeld dobbersysteem om beton nauwkeuriger te kunnen storten tot het gewenste niveau.
 • Onder water lassen, branden, boren, slijpen en zagen. Ook onderwaterkettingzaagwerk (met aangepaste hydraulische kettingzagen), verwijderen of afzagen van houten constructies (dukdalven, bomen, steigers) of rechthoekige of vierkante gaten maken in betonconstructies.
 • Betonreparaties en metselwerk voor het afdichten van o.a. rioleerbuizen
 • Slipway reparaties en renovaties
 • Vrijmaken van waterwegen door bergingen van obstructies (autowrakken, containers, zwerfvuil, … )
 • Aanbrengen of vervangen van onderwateranodes
 • Installatie van constructies en montagewerkzaamheden
 • Aanbrengen van onderwatercoatings
 • Reparatie van sluisdrempels, omloopkanalen, schuiven en funderingen
 • Controleren en reinigen van vuilroosters
 • Plaatsen van droogzetschotten en schotbalken
 • Injectie- en afdichtingswerkzaamheden
 • Plaatsen van tijdelijke afsluitingen
 • Grondverzet, kleinschalig baggeren, plaatsen van pompen
 • Creëren van droge ruimtes door het plaatsen van caissons
 • Leggen van asfaltmatten om onderspoelingen van de kaaimuur te voorkomen

 

Gerelateerde projecten

 • SBM onderhoud & reparatie leiding

  SBM onderhoud & reparatie leiding

  In januari 2018 begon K&C Diving Ghana een SBM onderhouds- en reparatieproject in opdracht van Real Logistics en GMPS Oiltanking.

  Lees meer

 • Renovatie Vandammesluis Zeebrugge

  Renovatie Vandammesluis Zeebrugge

  Begin 2018 begon Jan De Nul aan een spectaculair project dat een volledige renovatie van deur 4 van de Vandammesluis in Zeebrugge inhield. K&C Diving voorziet alle duikassistentie tijdens het gehele project. 

  Lees verder

 • Conserveren buispalen kerncentrale Doel

  Conserveren buispalen kerncentrale Doel

  In opdracht van Kerncentrale Doel en met Herbosch-Kiere als contractor, realiseerde K&C Diving ter hoogte van de watervang van de kerncentrales  Doel 1 & 2 een omvangrijk coatingproject.

  Lees verder

Kan K&C Diving iets betekenen voor uw project?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een kostenraming.