Selecteer uw taal

K&C Diving is de perfecte partner voor het efficiënt begeleiden en uitvoeren van projecten in de civiele onderwaterbouw. Ongeveer alle werkzaamheden die boven water verricht worden, kan K&C Diving onder de waterlijn uitvoeren. Het heeft zowel de middelen als de mensen in huis voor dit soort werken. Ons doel? Projecten goed uitvoeren, binnen de overeengekomen timing, en zo de opdrachtgever tevredenstellen!

Reinigen  Kettingzaag  Duiker Branden

Voor dit soort projecten in de civiele onderwaterbouw kan u beroep doen op K&C Diving:

 • Voorbereiding, ontwerp en begeleiding van civiele onderwaterwerkzaamheden
 • Assistentie in bouwkuipen tijdens het ontgraven
 • Voorbereiden van bouwkuipen voor betonstort: meten, egaliseren van bodem, slibzuigen en reinigen van vloeren, (dam)wanden, groutankers en palen
 • Leveren, aanbrengen en storten van onderwaterbeton. K&C Diving gebruikt daarvoor het zelf ontworpen dobbersysteem om beton nauwkeuriger te kunnen storten tot het gewenste niveau.
 • Ankers opspannen
 • Grondverzet, kleinschalig baggeren, plaatsen van pompen
 • Afzuigen van sediment
 • Grondstabilisatie en aanbrengen van grondverbeteringen
 • Reparatie van funderingen
 • Injecteren van lekkages van beton en damwandconstructies
 • Injecteren en verwerken van epoxy- en cementmortels
 • Kernboringen tot 1500 mm
 • Onderwaterinspecties (visueel, foto en video) en rapportage van uitgevoerde duikwerkzaamheden
 • Aanbrengen van onderwatercoatings
 • Montagewerkzaamheden, plaatsing van constructies
 • Onderwater snijden, lassen, boren en branden
 • Slopen van hout-, beton- en staalconstructies
 • Onderwater kettingzaagwerk met aangepaste hydraulische kettingzagen voor het maken van rechthoekige of vierkante gaten in betonconstructies.
 • Rioolwerkzaamheden – schoonmaken bezinkbakken waterzuiveringen
 • Renovatiewerkzaamheden aan waterzuiveringsinstallaties
 • Hogedrukreiniging van koelwaterinstallaties, roosterwerken en constructies
 • Monstername en metingen (met GPS) onder water

Duiken in gecontamineerde omgevingen

K&C Diving heeft bijzondere expertise in duikwerken in gecontamineerde of hypertherme omgevingen, zowel voor de overheid als voor private bedrijven. Voor onderwaterwerken in bijvoorbeeld waterzuiveringsstations, riolen en afvalwaterbekkens heeft K&C Diving speciale uitrustingen ter beschikking.

Ook voor het duiken in slibbuffertanks, waarin door middel van een gistingsproces biogas wordt opgewekt, kan K&C Diving een pasklare oplossing aanreiken zonder de installaties te laten stilleggen. Dankzij een uniek, zelfontworpen systeem kunnen de duikers ook in deze hypertherme omgevingen comfortabel werken.

Certificering van onze duikers

De technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit van K&C Diving worden gecertificeerd door de federale erkenningscommissie. Het professionele duikbedrijf heeft volgende erkenningen als aannemer van werken:

 • Waterbouwkundige werken: Categorie B - klasse 4
 • Ondercategorie A1 - lichten van schepen – klasse 3
 • Ondercategorie F1 – monteren en demonteren van draagstructuren zonder levering – klasse 3
 • Ondercategorie F2 – bouwen van metalen structuren - klasse 4
 • Ondercategorie V1 – installaties voor waterzuivering – voorlopige erkenning – klasse 1

Gerelateerde projecten

 • Storten van onderwaterbeton

  Storten van onderwaterbeton

  K&C Diving heeft uitgebreide ervaring in het storten van onderwaterbeton. Het voerde al projecten uit voor bouwputten, bodembeschermende bitumenmatten en betonvloeren op de bodem.

  Lees meer

 • Opmeten van onderwaterinstallaties, corrosiemetingen, wanddiktemetingen

  Opmeten van onderwaterinstallaties, corrosiemetingen, wanddiktemetingen

  K&C Diving is gespecialiseerd in onderwateropmetingen van installaties, zoals sluisdeuren en rails. Daarvoor werkt het samen met een gespecialiseerd bedrijf.

  Lees meer

 • Onderwater storten beton Rotterdam

  Onderwater storten beton Rotterdam

  In opdracht van Franki werkte K&C Diving, in samenwerking met Q-ceas, een speciaal project af in het centrum van Rotterdam.

  Lees verder

Kan K&C Diving iets betekenen voor uw project?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een kostenraming.